Pastoral

 

 

Entenem per Pastoral tot procés que construeix l’escola segons els valors de l’Evangeli; propicia la trobada de la persona amb Jesucrist, l’acompanya en el seu creixement i la prepara per a inserir-se en la societat i col·laborar en la seva transformació.

La nostra proposta Pastoral contempla moltes dimensions: la interioritat, el sentit de comunió,  el compromís, la solidaritat, la celebració… Està oberta a tots els que se sentin convocats a viure-la en el marc educatiu i compartint un Projecte comú.

Alguns dels seus trets són:

 • La persona, centre de l’educació.
 • La comunitat, espai de convivència i relacions.
 • L’acompanyament personal i grupal dels alumnes.
 • El discerniment personal i la interioritat.

És en l’àmbit escolar i a través d’unes ofertes i propostes concretes que fem explícit que som col·legis d’orientació cristiana.

Accions dirigides a l’alumnat:

 • Ensenyament religiós escolar.
 • Celebracions.
 • Jornades de formació humano-cristiana (Convivències Cristianes).
 • Acció tutorial.
 • Solidaritat i Educació per al Desenvolupament.
 • Educació de la Interioritat.
 • Cada col·legi complementa…

En l’àmbit extraescolar, espai complementari i privilegiat d’acompanyament en el creixement en la Fe la participación en el qual és voluntària, també oferim:

 • Preparació i celebració de Sagraments.
 • Voluntariat
 • Grups Lestonnac.
 • Art Humanisme i Espiritualitat (AHE).
 • Xarxa Laical Companyia de Maria.

Entenem la Pastoral com un procés de construcció inspirat  en la figura de Joana de Lestonnac, obert  i compromès amb la realitat i la pluralitat, respectuós amb la diversitat religiosa sense perdre la identitat. Un procés que afavoreix la trobada de la persona amb Déu, l’acompanya i la prepara per inserir-se en la societat i per col·laborar en la seva transformació.

Si parlem en clau de pastoral podem dir que l’escola Lestonnac de Badalona es caracteritza per la seva diversitat religiosa, multiplicitat que entenem com un valor que ens enriqueix.

Els aspectes claus de la nostra acció pastoral són:

- Difondre el Projecte Companyia de Maria: educar en comunitat des d’una Missió compartida en un Projecte comú.

- Treballar el fet religiós com un enriquiment que afavoreix i potencia la convivència.

- Vetllar per la formació integral de l’alumnat: apostar per una educació inclusiva i integradora que tingui en compte totes les dimensions de la persona.

- Animar al compromís amb el Projecte des de la participació activa, la responsabilitat i l’entrega.