E.S.O.

L’etapa de la secundària obligatòria comprèn els cursos de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.

Durant aquesta etapa acompanyem l’alumnat tenint en compte que en aquest període de temps deixa la seva infantesa i inicia el camí cap a l’adolescència.

Objectius de l’etapa

1.Conèixer-se a un mateix, reafirmar-se, créixer, i acceptar que la pròpia identitat és múltiple i canviant.

2.Respectar les diferències per conviure i participar en la societat, assegurant que tota persona sigui vista com a qualsevol altra.

3.Potenciar les intel·ligències múltiples, fomentant el grau d’autonomia i els aprenentatges bàsics.

4.Oferir una visió humanística basada en el diàleg intercultural, els drets humans i la filosofia de la no violència.

5. Afavorir espais per a la reflexió, individuals i grupals amb la implicació de tots els docents.

6. Promoure l’exercici d’una ciutadania responsable i activa a l’escola i en tots els àmbits.

7. Potenciar les competències emocionals com  element essencial del desenvolupament  integral de la  persona, per tal de capacitar-la per a la vida i augmentar el seu benestar personal i social.

Metodologia de treball

Es treballa tenint en compte els diferents ritmes d’aprenentatge.

Treballem de manera individual i cooperativa en tots els cursos.

Acció tutorial

En tota l’etapa hi ha un seguiment individualitzat de l’alumnat. En el curs de 1r d’ESO es fa especial atenció a l’adaptació a la nova etapa i a 4t d’ESO es fa una orientació acadèmica/professional tenint en compte les capacitats i expectatives de l’alumnat.