Ed. Primària

L’etapa d’Educació Primària comprèn els alumnes de 6 a 12anys. Està organitzada en sis cursos, de 1r a 6è i compta amb dues aules per nivell. Els objectius plantejats per aquesta etapa són:

1.-Treballar   per tal d’ afavorir el desenvolupament   de  les competències bàsiques potenciant l’autonomia de l’alumnat i afavorint una educació que potenciï els diferents tipus d’intel·ligència.

2.-Afavorir una escola inclusiva centrant-nos en els principis d’identitat, equitat i diversitat. Aconseguir un tracte agradable i respectuós envers les altres persones i cultures

3.-Potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com element essencial del desenvolupament integral de la persona, amb l’objecte de capacitar-la per a la vida i augmentar el seu benestar personal i social.

4.-Promoure iniciatives d’organització i participació perquè  els/les alumnes esdevinguin membres actius de la Comunitat Educativa.