Ed. Infantil

L’etapa d’Educació Infantilcomprèn els alumnes de 3 a 6 anys. Està organitzada en cursos, P3, P4 i P5 amb dues aules per cada nivell. Els objectius plantejats per a aquesta etapa són:

1.-Desenvolupar el llenguatge com a  mitjà que contribueix a la formació integral de l’alumne per tal d’afavorir l’expressió, la relació socioafectiva i l’adquisició de coneixements.

2.-Acostumar-se a respectar als altres i l’entorn, a tenir una bona convivència i a reflexionar sobre els propis actes i emocions, tot descobrint alguns dels valors humanístics cristians

3.-Potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com element essencial del desenvolupament integral de la persona, amb l’objecte de capacitar-la per a la vida i augmentar el seu benestar personal i social.

Tots aquests objectius es treballen de manera globalitzada des de tres grans àrees: descoberta d’un mateix, intercomunicació i llenguatges i descoberta de l’entorn natural i social.