Misió,Visió i Valors

El col·legi Lestonnac de Badalona té com a missió atendre i educar l’alumnat del nostre context tenint com a base els valors i el projecte Companyia de María per arribar una formació integral de la persona.