Comunitat Educativa

Equip directiu:

Director titular: Manel Valle Martínez

Cap d’estudis d’educació infantil i primària: Mireia Pi i Platard de Quenin

Cap d’estudis d’ESO: Antonio Richart Fernández

 

Administració:

Secretària: Sara Martín Luque

Administradora: Ivette Pagès Samon