Pla d’obertura del centre

El pla d’obertura del centre està elaborat  a partir de les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per part del Departament d’Educació, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.

Pla d’obertura del centre

El pla d’obertura del centre està elaborat  a partir de les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per part del Departament d’Educació, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.

 

 1. Nombre de professionals que pot fer atenció presencial al centre.

 

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius emeses pel Departament d’Educació, només assistiran al centre els professionals que tinguin els requisits que determinen les instruccions.

 

En aquest cas parlem de quaranta  professors/es i de quatre membres del PAS que es tornaran durant els dies d’assistència al centre de manera que es pugui complir la ràtio que marca el Departament i la mínima presència del personal, així com no duplicar la feina telemàtica i la presencial.

 

 1. Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre.

 

Mitjançant l trucades telefòniques, el total d’alumnes que tenen intenció de venir un dia al centre són:

            Educació infantil:

            P3: 24

            P4: 0

            P5: 6

 

           Primària:

          1r: 12

          2n: 12

          3r: 18

          4t: 25

          5è: 25

          6è: 25

 

         ESO: 

         1r ESO: 19

         2n ESO: 14

         3r ESO: 14

         4t ESO: 26

 

        Les famílies hauran d’omplir la declaració responsable , per tal de garantir que es   

        comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes del COVID-1 i la 

       importància d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en

       l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant  

      de qualsevol incidència.

       Hauran signar-la i presentar-la al   col·legi el dia que l’alumne es presenti al centre. El full  

      De declaració estarà disponible al  centre perquè el puguin recollir i s’informarà de com fer-

      ho    a totes les famílies per  trucada  telefònica.

 

 

 •             Requisits :
  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  •  No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
  • Calendari vacunal al dia.

 

 

 1. Organització de l’acció educativa presencial.

 

 1. Calendari i horari:

 

          Dia                             cursos                                   tutors

          Dijous 11:          infantil P3 i P5           (F.C., M.V., T i M.Z.)

          Divendres 12:    comiat 6è                  (D.S., M.A.V., A.E., A.D. i A.G.)

          Dilluns 15:         3r i 4t prim i 2n ESO  (J.C., M.H., R.L., C.M., G.C. i M.M.)

          Dimarts 16:       5è, 1r prim i 1r ESO   (G.M., M.D., A.S., R.C., M.P. i J.V.)

          Dimecres 17:     3r ESO, 2n                 (G.M., J.A., N.F.i N.M.)

          Dijous 18:          Comiat 4t ESO           (A.E., A.D. i A.G.)

 

 

 1. Activitats

 

El dia que vinguin els alumnes es realitzarà una tutoria i l’entrega de notes.

 

 1. Espais

              L’activitat es realitzarà en el porxo del pati amb espais amplis i molt ventilats amb distàncies superiors als dos metres.

               Cada curs entrarà per una porta diferent i sortirà per la porta del pati. La  recollida i les tutories es faran al pati en tres llocs ben diferenciats. 

 

 

 1. Continuïtat de l’acció telemàtica.

 

             Paral·lelament continuarem amb les activitats telemàtiques per als alumnes sempre tenint en compte de no duplicar feines per al professorat.

 

 

 1. Mesures de funcionament i de seguretat establertes.

 

 • L’obertura del centre es realitzarà quan entrem a la fase 2. Segurament el dia 8 de juny.
 • La tornada del professorat  serà partir del dia 8 de manera esglaonada, segons l’organització establerta.
 • Prèviament  a l’obertura, el centre estarà desinfectat.
 • La tornada de l’alumnat al centre dependrà de la decisió dels pares.
 • L’activitat lectiva continuarà sent telemàtica, però sense que això comporti una doble jornada per al professorat.
 • L’acció educativa serà preferent per a: 6è de Primària, 4t d’ESO i per a les famílies de P3, P4 i P5 que ho desitgin.
 • Es realitzaran tutories personalitzades a tots els cursos per a l’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat.
 • El professorat i la resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes serà sempre el mateix.
 • Cada infant i adolescent utilitzarà el seu propi material.
 • Es planifiquen espais, calendari i horari per als alumnes i per als professionals del centre.
 • Els espais es desinfectaran després de cada activitat i es ventilaran contínuament.
 •  Hi haurà dispensadors de sabó en diferents llocs del centre amb bona accessibilitat.
 • Les entrades i sortides estaran diferenciades i respectant 15 minuts entre grup i grup.
 • La utilització de la mascareta serà obligada, en cas de no disposar-ne, el centre en donarà una.
  • Hi haurà  dispensadors amb sabó per rentar-se les mans a les entrades i sortides i en punts estratègics.
 • Es requerirà als alumnes el rentat de mans:
  • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
  • Abans i després d’anar al WC (infants continents).
 • Es mantindrà en tot  moment una distància de dos metres.
 • No hi haurà servei de menjador.
 • S’informarà al personal de les condicions i de les obligacions.
 • S’informarà a les famílies de les condicions i obligacions.