PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 COL·LEGI LESTONNAC BADALONA

El present document pretén garantir l’obertura del centre al curs 2021-2022 amb el màxim de garanties de salut i seguretat i de mantenir una activitat educativa de qualitat i d’equitat.

Per tal de garantir l’activitat docent presencial al centre ens centrarem especialment en les mesures de seguretat i en la traçabilitat.

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE PER AL CURS 2021-2022

COL·LEGI LESTONNAC BADALONA

 

El present document pretén garantir l’obertura del centre al curs 2021-2022 amb el màxim de garanties de salut i seguretat i de mantenir una activitat educativa de qualitat i d’equitat.

Per tal de garantir l’activitat docent presencial al centre ens centrarem especialment en les mesures de seguretat i en la traçabilitat.

 

Pla d’organització pedagògica en situació de pandèmia

 

 1. Entrades i sortides

 

 1. Identificació de les portes d’entrada i sortida.

 

Tenim 3 portes d’entrada i 3 de sortida (totes són a la façana principal de l’edifici).

 

 1. Protocol d’entrada

 

Dividim l’alumnat de forma que té entrades diferents en funció del curs. Les famílies i els infants, es poden esperar a la plaça de davant de l’escola per a fer una correcta entrada.

 

En entrar a l’escola, es dispensarà gel hidroalcohòlic o sabó de mans a tots els alumnes i persones que entrin a l’escola.

 

Només les famílies d’infantil, en ocasions excepcionals, poden entrar al centre a acompanyar els infants; és un espai del pati a l’aire lliure. Hauran d’anar amb mascareta, a banda de procurar mantenir el 1,5 m de distància de seguretat.

 

Entrades Educació Infantil

 

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Matí

P5

Porta C

9:10

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

P4

Porta C

9:10

P3

Porta C

9:15

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Tarda

P5

Porta C

15:00

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

P4

Porta C

15:05

P3

Porta C

15:10

 

 

Sortides Educació Infantil

 

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Matí

P3

Porta B

12:15

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

P4

Porta B

12:20

P5

Porta B

12:25

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Tarda

P3

Porta B

16:15

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

P4

Porta B

16:20

P5

Porta B

16:25

 

 

Entrades Educació Primària

 

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Matí

5è i 6è

Porta C + Escala B

9:00

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

3r i 4t

Porta C + Escala B

9:05

1r i 2n

Porta A + Escala A

9:00

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Tarda

5è i 6è

Porta B + Escala B

15:00

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

3r i 4t

Porta B + Escala B

15:05

1r i 2n

Porta A + Escala A

15:00

 

 

Sortides Educació Primària

 

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Matí

1r i 2n

Porta A+ Escala A

12:25

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

3r

Porta C + Escala B

12:20

4t

Porta C + Escala A

12:25

5è i 6è

Porta C + Escala B

12:30

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Tarda

1r i 2n

Porta C + Escala A

16:20

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

3r

Porta C + Escala B

16:25

4t

Porta A + Escala A

16:25

5è i 6è

Porta A + Escala B

16:30

 

 

* La gestió matinal del menjador es realitzarà a les 9:00 h. al despatx de la governanta i les famílies entraran per la porta B.

 

Entrades Educació Secundària Obligatòria

 

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Matí

1r A i B

Porta A + Escala ESO

8:30

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

4t A i B

Porta B + Escala PRI

8:30

3r A i B

Porta B + Escala ESO

8.35

2n A i B

Porta A + Escala PRI

8:35

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Tarda

1r A i B

Porta A + Escala ESO

15:05

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

4t A i B

Porta A + Escala ESO

15:00

3r A i B

Porta A + Escala ESO

15:05

2n A i B

Porta A + Escala PRI

15:05

 

 

Sortides Educació Secundària Obligatòria

 

CURS I GRUP

ACCÈS

(Porta i escala)

HORARI

RESPONSABLE

Matí

Tarda

1r A i B

Porta A + Escala ESO

13:25

16:55

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

4t A i B

Porta B + Escala PRI

13:25

16:55

3r A i B

Porta A + Escala ESO

13:30

17:00

2n A i B

Porta B + Escala PRI

13:30

17:00

 

 

 1. Mesures de prevenció

 

 • Tots els alumnes han d’anar amb mascareta en entrar i sortir del centre, a banda de procurar mantenir el 1,5 m de distància de seguretat.
 • A l’entrada a l’aula, es disposarà de gel hidroalcohòlic per a tots els alumnes.
 • En tot moment es vetllarà perquè no hi hagi aglomeracions als espais comuns (vestíbul, passadissos...).

 

 

 

 

 1. Patis

 

Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Quan això no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la distància de seguretat o portar mascareta.

 

El pati gran estarà dividit en 4 sectors convenientment senyalitzats.

 

1r torn d’Educació Infantil i Educació Primària

 

CURS

ACCÉS

ZONA

HORARI

RESPONSABLE

Sortida

Entrada

P3A

Directe parvulari

Pati petit

10:00

10:30

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

 

P4

Escala B

Zona verda A

10:00

10:30

P5A

Escala B

Pati gran zona 1

10:00

10:30

P5B

Escala B

Pati gran zona 2

10:00

10:30

1rA

Escala A

Pati gran zona 3

10:00

10:30

1rB

Escala A

Pati gran zona 4

10:00

10:30

Recollida: quan sona la campana fan fila a la seva zona amb la mestra. Esperen que arribin els grups de 2n torn i pugen a les aules de manera esglaonada.

 

 

2n torn d’Educació Primària

 

CURS

ACCÉS

ZONA

HORARI

RESPONSABLE

Sortida

Entrada

2nA

ESCALA A (surten de l’aula a les 10’25 i s’esperen al porxo a que marxin els d’infantil)

Zona verda A (+pati petit, alternen els grups)

10:30

11:00

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

 

2nB

ESCALA A (surten de l’aula a les 10’25 i s’esperen al porxo a que marxin els d’infantil)

Zona verda B

10:30

11:00

3rA

ESCALA B (surten de l’aula a les 10’30)

Pati gran zona 1

10:30

11:00

3rB

ESCALA B (surten de l’aula a les 10’30)

Pati gran zona 2

10:30

11:00

4tA

ESCALA A (surten de l’aula a les 10’30)

Pati gran zona 3

10:30

11:00

4tB

ESCALA A (surten de l’aula a les 10’30)

Pati gran zona 4

10:30

11:00

Recollida: quan sona la campana fan fila a la seva zona amb la mestra. Esperen que arribin els grups del 3r torn i pugen a les aules de manera esglaonada.

 

 

3r torn d’Educació Primària

 

CURS

ACCÉS

ZONA

HORARI

RESPONSABLE

Sortida

Entrada

P3B

Pati

Pati petit

11:00

11:30

Professors EI

5èA

ESCALA B

Pati gran zona 1

11:00

11:30

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

5èB

ESCALA B

Pati gran zona 2

11:00

11:30

6èA

ESCALA A

Pati gran zona 3

11:00

11:30

6èB

ESCALA A

Pati gran zona 4

11:00

11:30

Recollida: la campana sona a les 11’25 i es pugen les files de manera esglaonada.

 

 

Patis d’Educació Secundària Obligatòria

 

CURS

Sortida

Entrada

HORARI

RESPONSABLE

Sortida

Entrada

1r

Escala ESO

Escala PRI

11:25

11:55

Professor/a que tingui el grup a aquella hora

Si algú arriba més tard pujaran amb el c. d’estudis.

2n

Escala ESO

Escala ESO

11:30

11:55

3r

Escala ESO

Escala PRI

11:30

11:55

4t

Escala ESO

Escala ESO

11:25

11:55

 • Les pujades i baixades es faran amb mascareta.
 • En entrar, es fan files al pati i s’esperen per pujar amb el professor corresponent.
 • Els alumnes que surten al carrer al pati entren i surten per la porta A.
 

 

 1. Agrupament d’alumnes i organització del professorat

 

 1. Criteris d’agrupament
 2. Totes les agrupacions es faran per edat en base a la seguretat, la salut, l’equitat, la traçabilitat i l’heterogeneïtat.
 3. El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora.
 4. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.
 5. Un docent i un professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.

 

 1. Grups de convivència, traçabilitat i registre d’interaccions

 

Educació Infantil

 

CURS

Nº ALUMNES

MESTRE/A ESTABLE

ALTRES DOCENTS

Personal atenció educativa

Personal atenció educativa puntual

ESPAI ESTABLE

P3A

17

1

1 música

1 psico

 

1 orientadora

Aula P3A

P3B

18

1

1 música

1 psico

 

1 orientadora

Aula P3B

P4

27

2

2 (música, anglès)

 

1 orientadora

Aula P4

P5A

23

1

2 (música, anglès)

1 zelador

1 educador

1 orientadora

Aula P5A

P5B

23

1

2 (música, anglès)

1 zelador

1 educador

1 orientadora

Aula P5B

 

 

Educació Primària

 

CURS

Nº ALUMNES

MESTRE/A ESTABLE

ALTRES DOCENTS

Personal atenció educativa

Personal atenció educativa puntual

ESPAI ESTABLE

1rA

21

1

3 (música, anglès, educació física)

1 educador

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 1rA

1rB

21

1

3 (música, anglès, educació física)

1 educador

1 mestra reforç

1 vetlladora

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 1rB

2nA

22

1

3 (música, anglès, educació física)

1 educador

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 2nA

2nB

21

1

3 (música, anglès, educació física)

1 educador

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 2nB

3rA

21

1

3 (música, anglès, educació física)

1 educador

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 3rA

3rB

19

1

3 (música, anglès, religió)

1 educador

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 3rB

4tA

23

1

3 (música, anglès, educació física)

1 educador

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 4tA

4tB

23

1

3 (música, anglès, educació física)

1 educador

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 4tB

5èA

21

1

3 (música, anglès, educació física)

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 5èA

5èB

20

1

3 (música, anglès, educació física)

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 5èB

6èA

24

1

3 (música, anglès, educació física)

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 6èA

6èB

24

1

3 (música, anglès, educació física)

1 mestra reforç

1 orientadora

1 EAP

 

Aula 6èB

 

Educació Secundària Obligatòria

 

CURS

Nº ALUMNES

PROF. ESTABLE

ALTRES DOCENTS

Personal atenció educativa

Personal atenció educativa puntual

ESPAI ESTABLE

1A

27

1

5 (anglès, educació física, matemàtiques/plàstica/tecnologia, català)

1 professor/a d’aula d’acollida

1 orientadora

Aula 1A

1B

28

1

5 (anglès, català, castellà/socials, educació física, tecnologia, religió)

1 professor/a d’aula d’acollida

1 orientadora

1 EAP

Aula 1B

2A

30

1

5 (català, anglès, educació física, plàstica, català, castellà/socials,expressió oral)

1 professor/a d’aula d’acollida

1 orientadora

Aula 2A

2B

27

1

4 (anglès, català, educació física, ciències/religió/tecnologia, matemàtiques, plàstica,expressió oral)

1 professor/a d’aula d’acollida

1 orientadora

Aula 2B

3A

26

1

7 (català, castellà/lectura, anglès, educació física, religió, ciències, matemàtiques)

1 professor/a d’aula d’acollida

1 orientadora

1 EAP

Aula 3A

3B

26

1

6 (català, anglès, socials/tecnologia, ciències/matemàtiques, educació física, religió)

1 professor/a d’aula d’acollida

1 orientadora

Aula 3B

4A

25

1

7 (anglès/matemàtiques, educació física, TIC, castellà, socials, ciències, religió/lectura)

1 professor/a d’aula d’acollida

1 orientadora

Aula 4A

4B

29

1

5 (català/plàstica, anglès/matemàtiques, educació física, socials, TIC)

1 professor/a d’aula d’acollida

1 orientadora

Aula 4B

 

 

 

 

 1. Organització dels espais

 

 1. Criteris

 

Al centre es podran utilitzar com a espais docents per a un grup d’alumnes les aules de grup, i també les aules o espais específics: aula de psicomotricitat, aula de música, aula d’informàtica, biblioteca, gimnàs...

 

Tot i això, de forma excepcional, si l’ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules tallers, música, dibuix... En aquest cas s’intentarà que la rotació de diversos grups en un mateix dia sigui la mínima i cada cop que hi hagi un canvi de grup s’ha de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú.

 

 1. Organització dels espais a cada grup

 

 • Veure la graella de l’apartat 3.2 (grups de convivència).
 • L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.
 • En els casos que això no possible, els alumnes portaran mascareta.

 

4.3. Organització dels espais comuns

 

Els espais comuns  sempre s’utilitzaran per un únic grup estable a l’hora i seran convenientment ventilats i netejats en acabar l’activitat.

 

 • Espai gimnàs

S’intentarà que cada grup faci una hora d’educació física setmanal al pati, prioritzant CS de Primària i ESO. S’utilitzarà el gimnàs del centre, l’espai trobada i l’aula de psicomotricitat  en la resta de casos, sempre garantint les mesures de seguretat esmentades.

 

 • Espai vestidor

De manera excepcional aquest curs, els vestidors en què es pot garantir la bona ventilació entre grups seran utilitzats només per l’ESO.

 

 • Espai pati

- La sortida al pati serà esglaonada i per torns. (Veure graella al punt 3: Torns de pati).

 

- El pati estarà sectoritzat en set espais: pati petit, zona verda A i B, pati gran (zones A, B, C i D).

 

- Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups mantindran entre ells la distància sanitària o portar la mascareta.

 

- A ESO, es farà pat isense separar per grups però es tindrà cura de respectar l’ús de la mascareta en tot moment.

 

 • Espai biblioteca

A l’entrada serà obligatori l’ús del gel hidroalcohòlic.

En funció de les mesures de seguretat, es mantindrà el servei de préstec i els llibres retornats es posaran en quarantena quinze dies.

 

 • Espai informàtica

Es començarà a fer ús de les aules d’informàtica a partir d’octubre, a excepció feta de les optatives pròpiament d’informàtica.

 

Cada vegada que marxa un grup, cal que es porti a terme la neteja i desinfecció d’aquella aula o espai (és recomanable que ho facin els mateixos alumnes dins del propi marc de l’aprenentatge).

 

 • Espais destinats al professorat

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no es pot garantir.

Es limitarà l’aforament als espais comuns utilitzats pel professorat.

 

4.4. Circulació per l’escola

 

En els passadissos i els lavabos s’evitarà que coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.

 

 

 

 1. Reunions d’òrgans unipersonals

.

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE LA REUNIÓ

PERIODICITAT/

TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Planificació

Presencial / Videoconferència*

Una per setmana

Equip coordinació EP

Coordinació

Presencial / Videoconferència*

Una per setmana

Equips docents

Coordinació

Presencial / Videoconferència*

Una per setmana

Equip pastoral

Coordinació

Presencial / Videoconferència*

Una per setmana

Equip pedagògic

Coordinació

Presencial / Videoconferència*

Una per setmana

Equip TIC

Coordinació

Presencial / Videoconferència*

Una per setmana

Comissions

Planificació

Presencial / Videoconferència*

Quinzenal

 

*En cas que algun dels membres de l’equip hagi d’estar confinat/da, participarà en les reunions mitjançant videoconferència.

 

 

 1. Serveis de menjador
 2. Criteris i mesures
 3. Malgrat que el menjador és un espai on poden coincidir diversos grups estables, es mantindran i es mantindran totes les mesures com distàncies i mascaretes menys en el moment de menjar.
 4. Cada grup estable tindrà com a màxim un monitor.
 5. S’intentarà al màxim que no hi hagin espais comuns on coincideixin els grups estables, però en el cas que no es pugui garantir, els alumnes utilitzaran la mascareta.
 6. Es rentaran les mans abans i després de fer l’àpat.
 7. Entre torn i torn es faran la neteja de les taules i cadires.
 8. Es mantindrà la ventilació constantment.
 9. Es mantindrà la distància de seguretat d’1’5 metres.
 10. Tots els àpats es serviran de manera individual.
 11. El professorat i el PAS haurà de mantenir la distància de seguretat i usar la mascareta quan no estigui menjant.
 12. ES faran torn de menjador per alumnes i professos i PAS.

 

 1. Torns

 

      Tenint en compte que l’espai de menjador és prou gran per mantenir les distàncies de seguretat, no habilitarem cap espai més per fer el servei de menjador.

CURS-NIVELL-GRUP

HORA DE DINAR

P3

12:45 – 13:15h

P4

12:45 – 13:15h

P5

12:45 – 13:15h

1r EP

13:15 – 13:45h

2n EP

13:15 – 13:45h

3r EP

13:45 – 14:15h

4t EP

13:45 – 14:15h

5è EP

14:15 – 14:45

6è EP

14:15 – 14:45

 

 

 

 1. Extraescolars i acollida
 2. Criteris

 

 • Es realitzaran activitats extraescolars mantenint els mateixos grups estables de convivència.
 • Aquest  curs, a fi de mantenir els grups bombolla,  no hi haurà servei d’acollida matinal.

 

 

 

 

Organització pedagògica en cas de confinament parcial

 

En cas de confinament parcial, se seguirà la traçabilitat del cas per confinar el grup o grups afectats. Aquests grups seguiran el Pla d’ensenyament online en cas de tancament del centre.

La resta de grups continuaran amb el Pla d’organització pedagògica en situació de pandèmia.

 

 

Pla d’ensenyament online en cas de tancament del centre

 

 1. Avaluació del treball realitzat online durant el temps de confinament

Partim de la constatació que la immensa majoria del nostre alumnat no disposa de connexió a Internet ni d’equipament informàtic per treballar des de casa. Malgrat això, durant el període de confinament es va poder fer un seguiment de la majoria d’alumnes via telefònica bé acompanyant les famílies, bé proposant i revisant feines.

En general, estem satisfets d’aquest seguiment, tot i que hem de fer palès que no s’ha pogut arribar a algunes famílies.

 

 

 1. Pla d’ensenyament online

 

2.1. Educació Infantil

 

NIVELL EDUCATIU

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS PREVISTOS

MITJÀ I PERIODICITAT DE CONTACTE AMB ALUMNE/A I FAMÍLIA

P3

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

P4

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

P5

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

 

2.2. Educació Primària

 

NIVELL EDUCATIU

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS PREVISTOS

MITJÀ I PERIODICITAT DEL CONTACTE AMB EL GRUP

MITJÀ I PERIODICITAT DE CONTACTE AMB L’ALUMNE/A I LA FAMÍLIA

1r

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

 

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

2n

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

 

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

3r

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

1 videotrucada en petit grup 1 cop al mes

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

4t

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

1 videotrucada en petit grup 1 cop al mes

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

Correu electrònic

1 videotrucada en petit grup 2 cops al mes

1 videotrucada de tot grup 1 cop al mes

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

Correu electrònic

Apps de mòbil

1 videotrucada en petit grup 2 cops al mes

1 videotrucada de tot grup 1 cop al mes

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

 

2.3. Educació Secundària Obligatòria

 

NIVELL EDUCATIU

MÈTODE DE TREBALL I RECURSOS DIDÀCTICS PREVISTOS

MITJÀ I PERIODICITAT DEL CONTACTE AMB EL GRUP

MITJÀ I PERIODICITAT DE CONTACTE AMB L’ALUMNE/A LA FAMÍLIA

1r

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

Correu electrònic

Appsde mòbil

1 videotrucada en petit grup 2 cops al mes

1 videotrucada de tot grup 1 cop al mes

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

2n

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

Correu electrònic

Appsde mòbil

1 videotrucada en petit grup 2 cops al mes

1 videotrucada de tot grup 1 cop al mes

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

3r

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

Correu electrònic

Apps de mòbil

Classroom

1 videotrucada en petit grup 2 cops al mes

1 videotrucada de tot grup 1 cop al mes

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

4t

Bloc de l’escola

Dossier + material escolar

Correu electrònic

Apps de mòbil

Classroom

1 videotrucada en petit grup 2 cops al mes

1 videotrucada de tot grup 1 cop al mes

Whatsapp i/o trucada

Setmanalment

 

 

 1. Reunions d’òrgans unipersonals            

 

ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT DE LA REUNIÓ

PERIODICITAT/

TEMPORITZACIÓ

Equip directiu

Planificació

Videoconferència

Una per setmana

Equip coordinació EP

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Equips docents

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Equip pastoral

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Equip pedagògic

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Equip TIC

Coordinació

Videoconferència

Una per setmana

Comissions

Planificació

Videoconferència

Quinzenal

 

 

 

 

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19

 

 1. Protocol a seguir en cas de contagi

 

Si es detecta qualsevol cas de simptomatologia compatible amb la COVID 19, s’haurà de comunicar al coordinador d’etapa, aïllar la persona, comunicar-ho a la família i als serveis territorials tal com marca el següent quadre:

 

 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 CASOS POTENCIALS

ESPAI HABILITAT PER A L’AÏLLAMENT

PERSONA RESPONSABLE DE REUBICAR L’ALUMNE/A I CUSTODIAR-LO FINS QUE EL VINGUIN A BUSCAR

PERSONA RESPONSABLE DE TRUCAR A LA FAMÍLIA

PERSONA RESPONSABLE DE COMUNICAR EL CAS ALS SERVEIS TERRITORIALS

P3

Despatx de porteria

Coordinadora d’educació Infantil

Coordinadora d’educació Infantil

Direcció

P4

Despatx de porteria

Coordinadora d’educació Infantil

Coordinadora d’educació Infantil

Direcció

P5

Despatx de porteria

Coordinadora d’educació Infantil

Coordinadora d’educació Infantil

Direcció

1r EP

Despatx del cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Direcció

2n EP

Despatx del cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Direcció

3r EP

Despatx del cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Direcció

4t EP

Despatx del cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Direcció

5t EP

Despatx del cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Direcció

6è EP

Despatx del cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Cap d’estudis de Primària

Direcció

1r ESO

Despatx del cap d’estudis d’ESO

Cap d’estudis d’ESO

Cap d’estudis d’ESO

Direcció

2n ESO

Despatx del cap d’estudis d’ESO

Cap d’estudis d’ESO

Cap d’estudis d’ESO

Direcció

3r ESO

Despatx del cap d’estudis d’ESO

Cap d’estudis d’ESO

Cap d’estudis d’ESO

Direcció

4t ESO

Despatx del cap d’estudis d’ESO

Cap d’estudis d’ESO

Cap d’estudis d’ESO

Direcció

 

 

 

 

 

Pla de ventilació neteja i desinfecció

 

 

 1.  Introducció

 

Es farà la neteja i la desinfecció una vegada al dia en els espais que utilitza només un únic grup estable, i es ventilarà l’espai en entrar i sortir al matí i a la tarda.

 

En el cas dels espais utilitzats successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc., aquesta neteja i desinfecció es farà més d’una vegada al dia.

 

Es donarà tanta importància a la ventilació com a la neteja, en especial on hi ha presència continuada de persones, tenint cura de ventilar l’espai utilitzat un cop acabada l’activitat i abandonat l’espai.

 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la covid-19, el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas d’un laboratori, per exemple), col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

 

2. Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció del centre

 

= neteja i desinfecció

+= neteja

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

Setmanalment

Manetes i poms de portes i finestres

 

 

 

Baranes i passamans d’escales

 

 

 

Superfície de taulells i mostradors

+

+

 

Cadires i bancs

 

 

 

Grapadores i altres utensilis d’oficina

+

+

 

Aixetes

 

 

 

Ordinadors, teclats i ratolins

 

+

 

Comandaments a distància

 

+

 

Interruptors d’aparell electrònics

 

 

 

Fotocopiadores

+

+

 

 

 

 

 

 

Ventilació de l’espai

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

 

 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

Setmanalment

Superficies o punts de contacte freqüent amb les mans

 

 

Terra

 

 

Materials de jocs

 

+

 

Joguines de plàstic

 

+

 

Joguines o peces de roba

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilació de l’espai

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

 

 

MENJADOR

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

Setmanalment

Superfícies on es prepara el menjar

 

 

Plats, gots, coberts...

 

 

 

Taules

 

 

Taulells i altre mobiliari per a usos diversos

 

 

 

Utensilis de cuina

 

 

 

Terra

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilació de l’espai

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

 

 

LAVABOS, VESTIDORS I DUTXES

 

Abans de cada ús

Després de cada ús

Diàriament

Setmanalment

Rentamans

 

 

 

Inodors

 

 

 

Terra i altres superfícies

 

 

 

Dutxes

 

 

Cubells de brossa, bolquers o compreses

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilació de l’espai

Mínim 10 minuts 3 vegades/dia

 

 

 

3. Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs

 

Acció

En curs

Fet

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?

 

 

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?

 

 

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?

 

 

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i prevenció?

 

 

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de protecció i prevenció?

 

 

 

 1. Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius

 

Acció

En curs

Fet

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim de 10 minuts?

 

 

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó suficient?

 

 

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?

 

 

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?

 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, etc.)?

 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?

 

 

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?

 

 

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?