Lestonnac Badalona

Primària

Créixer amb autonomia i compromís

Aprenentatge basat en competències

  • Creació de situacions d'aprenentatge contextualitzades.
  • Treball mitjançant reptes i problemes reals.
  • Promoció d'aprenentatges transferibles: es poden utilitzar en diversos contextos.

Personalització dels aprenentatges

  • Respecte del ritme de cada infant.

Aprenentatge Cooperatiu

  • Impulsar les relacions entre iguals.
  • Respectar els diferents punts de vista.
  • Ajuda mútua i la superació de conflictes mitjançant el diàleg i la cooperació.

Metodologies actives

  • L'alumne és el protagonista
  • Aprenentatges basats en els interessos dels alumnes
  • Treball mitjançant capses d'aprenentatge

L’etapa d’Educació Primària comprèn els alumnes de 6 a 12 anys. Està organitzada en sis cursos, de 1r a 6è i compta amb dues aules per nivell. 

Els objectius plantejats per aquesta etapa són:

1.- Treballar   per tal d’ afavorir el desenvolupament   de  les competències bàsiques potenciant l’autonomia de l’alumnat i afavorint una educació que potenciï els diferents tipus d’intel·ligència.

2.- Afavorir una escola inclusiva centrant-nos en els principis d’identitat, equitat i diversitat. Aconseguir un tracte agradable i respectuós envers les altres persones i cultures

3.- Potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com element essencial del desenvolupament integral de la persona, amb l’objecte de capacitar-la per a la vida i augmentar el seu benestar personal i social.

4.- Promoure iniciatives d’organització i participació perquè  els/les alumnes esdevinguin membres actius de la Comunitat Educativa.

Contacta amb nosaltres

Nom
Email
Missatge

Projectes d'Innovació

Equip Docent

Blogs

Calendari i horaris