Lestonnac Badalona

Lestonnac Badalona

Primària

Créixer amb autonomia i compromís

Aprenentatge basat en competències

 • Creació de situacions d'aprenentatge contextualitzades.
 • Treball mitjançant reptes i problemes reals.
 • Promoció d'aprenentatges transferibles: es poden utilitzar en diversos contextos.

Personalització dels aprenentatges

 • Respecte del ritme de cada infant.

Aprenentatge Cooperatiu

 • Impulsar les relacions entre iguals.
 • Respectar els diferents punts de vista.
 • Ajuda mútua i la superació de conflictes mitjançant el diàleg i la cooperació.

Metodologies actives

 • L'alumne és el protagonista
 • Aprenentatges basats en els interessos dels alumnes
 • Treball mitjançant capses d'aprenentatge

L’etapa d’Educació Primària comprèn els alumnes de 6 a 12 anys. Està organitzada en sis cursos, de 1r a 6è i compta amb dues aules per nivell. 

Els objectius plantejats per aquesta etapa són:

1.- Treballar   per tal d’ afavorir el desenvolupament   de  les competències bàsiques potenciant l’autonomia de l’alumnat i afavorint una educació que potenciï els diferents tipus d’intel·ligència.

2.- Afavorir una escola inclusiva centrant-nos en els principis d’identitat, equitat i diversitat. Aconseguir un tracte agradable i respectuós envers les altres persones i cultures

3.- Potenciar el desenvolupament de les competències emocionals com element essencial del desenvolupament integral de la persona, amb l’objecte de capacitar-la per a la vida i augmentar el seu benestar personal i social.

4.- Promoure iniciatives d’organització i participació perquè  els/les alumnes esdevinguin membres actius de la Comunitat Educativa.

Contacta amb nosaltres

Nom
Email
Missatge

Projectes d'Innovació

Equip Docent

Blogs

Calendari i horaris

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9.0
 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3