Lestonnac Badalona

Lestonnac Badalona

El col·legi

Espai de Cura

Des de la seva fundació el 1607 la Companyia de Maria té com a finalitat “allargar la mà”: ajudar els altres a créixer com a persones per integrar-se en la societat comprometent-se en la seva transformació, a reconèixer-se i viure's com a fills i filles de Déu i , per tant, com a germans.

En coherència amb els principis i valors del nostre Projecte Educatiu ens comprometem a fer del nostre centre un espai de cura i acompanyament.

Per garantir que el comportament de tots els membres de la institució està alineat comptem amb un Codi de Conducta, document que estableix els criteris i maneres de procedir i un Comitè d'Observança que vetlla pel compliment dels protocols necessaris per actuar quan calgui.

Amb aquest Codi de Conducta, altres protocols i la creació de la figura del Coordinador de Benestar i Protecció donem compliment a la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència.

Per oferir qualsevol comentari
Per parlar d'una sospita
Per denunciar un assetjament
Per fer una queixa,
escriu-nos a: escuchamos@cmaria.org

Documents relacionats: